La polèmica dels deures

 

El 61% de la població considera que els nens tenen massa feina de l’escola per fer a casa.

Des de l’inici del curs escolar el passat mes de setembre del 2016 hem escoltat debats sobre els deures dels petits.

Segons diverses enquestes, el 61% de la població considera que els nens tenen massa deures per fer a casa, sobretot durant l’etapa d’educació primària. En aquest sentit, cal tenir presents les dues visions de les principals agrupacions de famílies d’alumnes:

D’una banda, la Confederació de Famílies de l’Escola Concertada (CONCAPA) recomana invertir entre 20 i 45 minuts al dia per fer deures durant els primers anys a l’escola, i augmentar-ho fins a les dues hores durant l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO).

· En segon lloc, la Confederació Espanyola d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (CEAPA) va demanar directament que s’eliminessin les tasques escolars de la vida familiar. Per defensar la seva posició, la CEAPA va convocar una vaga de deures durant els caps de setmana del passat mes d’octubre. Hem de dir que no són pioners: a França això ja va passar l’any 2012.

Quina és la problemàtica dels deures?

Segons diversos estudis, els pares tenen una segona jornada pseudoescolar en arribar a casa: ajudar als seus fills a fer els deures i, fins i tot, en alguns casos,  acaben per fer-los ells mateixos. Segons Marta Isasi, psicòloga i psicoterapeuta cofundadora de Gordon Training España, “les famílies se senten obligades a fer coses que no accepten i això comporta de vegades sensació d’impotència, frustració o rebuig, i de vegades sentiments de revenja o rebel·lió”. Cal afegir el fet que molts pares i mares, segons Isasi, se senten culpables quan els seus fills no poden dur els deures acabats.

Al final tot porta a una situació de manca de satisfacció per ambdues parts implicades: els docents pel fet d’imposar una solució que no s’accepta i, d’altra banda, els pares perquè tenen la sensació que la seva implicació en la vida acadèmica dels fills pot interferir o canviar la percepció dels professors envers l’alumne.

Diversos experts en educació i centres de reforç escolar opinen que la funció dels deures és molt important pel reforçament de les actituds, però afirmen que els pares s’han de limitar a donar suport al nen per aclarir-li els dubtes bàsics. I és que, finalment, el procés d’aprenentatge depèn exclusivament dels estudiants.

L’equilibri com a solució

De la mateixa manera que els adults apostem per la desconnexió quan acaba la nostra jornada laboral, els nens i adolescents també necessiten un temps i un espai per a ells. És per això que entre suprimir els deures i reduir-los hi ha una franja on resideix una solució enriquidora per a tots. Fer deures a casa és molt important per ajudar a consolidar els seus coneixements: treballant els exercicis és quan es generen els dubtes que, després, poden plantejar al professor. No obstant això, és fonamental mantenir un temps raonable perquè els nens gaudeixin de les seves aficions, activitats extraescolars i, sobretot, de les relacions familiars.

Segons l’informe PISA, dedicar més de 4 hores a la setmana a fer deures és ineficaç. Segons el mateix informe, els alumnes espanyols estan dedicant gairebé 7 hores per aquestes tasques, situant-se en cinquena posició, per damunt de la majoria de països analitzats per aquesta qüestió.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *