Emprenedors des de la infantesa

Quines són les característiques de l’emprenedor?

Curiós per naturalesa i amb molta iniciativa. La seva habilitat comunicativa és brillant i la combina amb la responsabilitat i la creativitat. Dotat d’una gran capacitat per planificar la feina, sap treballar eficientment en equip i, evidentment, compta amb un alt grau de confiança en ell mateix.

En l’àmbit europeu i català es considera que una de les competències clau de l’ensenyament obligatori és, precisament, l’esperit emprenedor. Però no el tracta únicament com un fet aïllat: es considera quelcom que s’ha de treballar al llarg de tota la vida, tant acadèmica com professional i personal. Coneixent la importància de treballar aquests aspectes a l’escola, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va fer oficial la creació d’un espai web que pretén “impulsar l’emprenedoria en l’educació infantil i primària”.

Un lloc web per infants emprenedors

L’acció consisteix en la posada en marxa d’un lloc web que faciliti els materials i recursos a l’escola per començar a treballar l’esperit emprenedor entre els estudiants més petits. L’objectiu fonamental és que els alumnes assoleixin les competències necessàries que els permetin convertir les seves idees en projectes reals.

emprendedorEls materials

Els centres educatius podran trobar aquest espai dins de la plataforma XTEC. Entre els materials més destacats es troben els recursos teòrics i els exemples d’estratègies per desenvolupar l’actitud emprenedora. A més, per tal d’aconseguir un treball efectiu, es posen pràctiques de referència a l’abast de les escoles. Finalment, amb la finalitat d’aprendre els uns dels altres i nodrir-se de totes les experiències, tots els centres educatius podran compartir els seus projectes amb la comunitat.

L’actitud és bàsica

Les habilitats que identifiquen als emprenedors formen el bloc de competències més important del nou espai de l’XTEC. Dins d’aquest bloc es publicaran vídeos de manera periòdica en els quals algunes persones exposaran les habilitats pròpies i n’explicaran la seva trajectòria. Aquest fet permetrà treballar les competències de l’emprenedor de manera independent i basar-se en casos d’èxit.

Afavorir l’afany d’autosuperació

Ser emprenedor suposa: tenir capacitat d’autocrítica i actitud de millora personal i professional constant. Així, amb els recursos que es facilita al web de l’XTEC, s’espera fomentar l’esperit d’autosuperació: una qualitat fonamental en tots els àmbits de la nostra vida, tant personal com professional, independentment de la nostra posició laboral.

Compartir

Tambien te puede interesar

Deixa un comentari

La seva adreca de correu electronic no sera publicada. Camps requerits* *