La Comissió Europea, fa temps va determinar que l’etiquetatge dels productes solars arribés fins al factor 50+. Tot i que a països fora d’Europa tenen protectors més alts, com el factor 90+, la diferencia de protecció és molt poc significativa, un 3% entre ambdós factors.

0
Compartir